NB VIKTIG NYE MEDLEMMER

Kunne alle som er NYE medlemmer sendt meg en mail med navn, adresse, fødselsnummer og telefonnummer. Jeg trenger det ved innmelding i NSF. Alle medlemmer som tidligere har vært i NSF er nå meldt inn i NSF. Mailen min er aksjespekulanten@hotmail.com eller snerthammer@hotmail.com